now loading

Blog

Kvinnor i världen 14 mars, 2010 Margot och Ann-Marie i FN:s tjänst

Två svenska kvinnor finns numera på höga poster inom FN. Margot Wallström som särskild representant för en nyinrättad tjänst med uppgift att genomföra FN:s resolution 1820 om sexuellt våld i krigsdrabbade länder och Ann-Marie Orler som på Internationella kvinnodagen blev utsedd till chef för FN-polisen. Hon kommer därmed att basa över 12 867 poliser från …