now loading

Blog

Kvinnor i världen 11 mars, 2010 Förmögna genom slaveriverksamhet

På listan över världens mest förmögna återfinns två svenska familjeföretag, H&M och IKEA. Båda företag, vars ägare skapat sina enorma förmögenheter genom att göra upphandlingar i, för det mesta asiatiska länder där arbetsvillkoren är slavliknande, rättigheterna noll, arbetsdagarna många och långa, och naturligtvis lönerna är mycket låga. Ingen inom familjerna Kamprad och Persson skulle acceptera …

Jämställdhet 8 mars, 2010 Internationella kvinnodagen

Lite historia: I Sverige kom den första motionen om kvinnlig rösträtt 1884 vilken avslogs. Under tidigt 1900-tal börjar kravet på kvinnlig rösträtt växa sig starkare. Clara Zetkin instiftade Internationella Kvinnodagen 1910. 24 maj 1919 blev det klart och talmannen Hugo Hamilton skrev i sin dagbok. – Då jag frågade om utskottets hemställan bifölls, tego alla …

Män 7 mars, 2010 Visst gråter män! av lycka

I AB finns en artikel om varför män inte gråter och att det kan avgöra om män söker vård eller inte. Att uppfylla den rådande mans-normen: stark, stoisk, rationell och inte erkänna sin sorg och smärta över livets alla jävligheter, att inte erkänna sin svaghet gör att 80 procent av självmorden begås av män. Att …