now loading

Blog

Böcker 3 maj, 2010 “Jämlikhetsandan” – en bok för humanister

Den provocerande boken “The Spirit Level” har blivit översatt till svenska med titeln “Jämlikhetsandan”. Författarna Kate Pickett och Richard Wilkinson som är välrenommerade forskare i epidemiologi har fått fram : “ju jämlikare ett samhälle är desto fredligare, friskare och mer högpresterande blir befolkningen”. Det vill säga raka motsattsen till den politik som bedrivits de sista …

Religion 29 april, 2010 Könsstympning av pojkar

Det är tillåtet att skära bort tusentals sexuellt känsliga nervtrådar på gossar i religionens namn. Läkarna i Västra Götaland vägrar utföra könsstympning på pojkar trots att politiker fattat beslut och Socialstyrelsen godkänt ingreppet. Läkarna motiverar sitt beslut med bristande resurser. Jag gläds åt beslutet, men tror inte att könsstympning av pojkar upphör i Västra Götaland. …

Samhälle 28 april, 2010 Är “icke politisk korrekthet” eftersträvansbart

“Jag är så trött på all politisk korrekthet” skriver en del kommentatorer när det gäller jämställdhet och invandringspolitik. Det måste betyda att för en del är icke politisk korrekthet eftersträvansbart. Och vad betyder det? Om jag har som mål att verka för jämställdhet, där människor bedöms utifrån sina fördelar/nackdelar, kunskaper, lämplighet osv. oavsett kön, då …