now loading

Blog

Kvinnor i världen 4 mars, 2010 HIV/AIDS den vanligaste dödorsaken bland kvinnor

När Unaids, FN:s organ mot hiv och aids inledde en tio dagars lång konferens i New York framgick det att just HIV/AIDS blivit den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 49 år. Enligt Unaids tvingas uppemot 70 procent av kvinnorna i världen till att ha oskyddat sex. Det är naturligtvis inte bara FN som …

Kvinnor i världen 1 mars, 2010 Missfall kan bli kriminellt i Utah/USA

I mormontäta Utah har delstatsparlamentet röstat igenom att lagförslag som inte bara ska stoppa illegala aborter utan göra det straffbart att få missfall under “vårdslösa handlingar”. Tar en kvinna ett glas vin, halkar på isig gata och får missfall kan detta ses som en vårdslös handling och kvinnan kan bli åtalad för mord. Den nya …