Politiskt stolpskott av (M) och (S) (Lund)

Den femte mars vädrade Ulla Stålberg, Moderaternas ordförande i Lund och Eric Hammarbro, Socialdemokratisk ersättare i vård- och omsorgsnämnden i Lund, sina åsikter om lärare och sjuksköterskor på Facebook.

Facebook-kommentar

Just i Lund har 34 sjuksköterskor sagt upp sig på Barnintensiven i Lund i protest mot sämre arbets- och lönevillkor. Uppenbarligen GILLADE/AR inte Ulla Stålberg och Eric Hammarbro deras kampanda!
(Frågan man måste ställa till Region Skåne är varför de väljer att säga upp det lokala avtalet som under 19 år gagnat såväl verksamhet, patienter som personal.)

Det blev naturligtvis väsen. Vem fan vill ta skit från politiker?
Speciellt när det gäller två yrkesgrupper som är oerhört viktiga för samhället
Åsikterna kom trots att söktrycket till lärarutbildningen är obefintligt och många skolor har svårt finna kompetenta och engagerade pedagoger. Bristen på sjuksköterskor har alla hört talas om – inte minst sommartid – vilket gör att köerna ökar, korridorerna fylls på vissa avdelningar och människor får inte den sjukvård dem förtjänar.

VEM överskattar egentligen sin roll i samhället? Jo – arvoderade politiker. Det finns inga gränser för hur mycket dem uppskattar sin egen roll! och vi får betala!!
Finns dem ens på samma planet som resten av oss andra?

En sosse och en moderat! hand i hand med sitt förakt.

(Ulla stålberg har sedemera bett om ursäkt i ett pressmeddelande:
– Jag gjorde en klar missbedömning när jag inte tog kommentaren på allvar.
Ulla Stålberg ber också om ursäkt för att hon vid ett senare skede i konversationen på Facebook uttalade jag sig på ett sätt som kan uppfattas som nedlåtande mot lärare som grupp.)

(Eric Hammarbro vill inte uttala sig!)

Ulla Stålberg är heltidsarbetande advokat med två vuxna barn. Ledamot i kommunfulmäktige, utbildningsnämnd och arbetsgivareutskott samt ersättare i kommunstyrelsen i Lund. På Valpejlen fick hon frågan Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva? Ett av svaren är: Arbete för dem som står utanför idag. (Ganska ironiskt!)

Eric Hammarbro är verksamhetschef på överförmyndarnämnden i Lund. Fungerar som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden samt sitter med i Lunds samfällda kyrkofullmäktige.

Om aborter i Rwanda

En landsomfattande studie om aborter i Rwanda har gjorts av National University of Rwanda’s School of Public Health och Guttmacher Institute.
Studien visade att ca 60 000 kvinnor årligen utför en abort. Det blir 25 aborter per 1000 kvinnor i reproduktiv ålder.

De flesta aborter utförs i hemlighet och är medicinskt osäkra. 25 000 kvinnor (40 procent) fick/får komplikationer och 30 procent av dessa hade/har inte tillgång till den sjukvård som krävs.

Rwandas hälsominister Dr. Agnes Binagwaho sa:
”minskad mödradödlighet och ohälsa är en prioriterad fråga för Rwanda. Studiens viktiga resultat kommer att hjälpa oss att bättre ta itu med frågan och förbättra hälsa och välbefinnande för rwandiska kvinnor och deras familjer. Det faktum att så många kvinnor lider komplikationer av osäkra aborter och att så många inte får den vård de behöver är mycket oroande. Det är helt klart en fråga som vi måste ta itu med.”

Enligt WHO (World Health Organization), beror 17 procent av alla dödsfall bland mödrar på just osäkra aborter.

Det bästa sättet att undvika oönskad graviditet är naturligtvis preventivmedel.

Dr Fidel Ngabo, chef för mödra- och barnhälsovårdsenheten vid hälsovårdsministeriet i Rwanda, noterade,
”oönskad graviditet är den grundläggande orsaken till den stora majoriteten av aborter. Att ta itu med icke tillgodosett behov av modern preventivmedel är avgörande för att minska oönskade graviditeter och osäkra aborter i Rwanda.”

Rwanda blev världens första land med kvinnor i majoritet i den lagstiftande församlingen. I parlamentet sitter 45 kvinnor och 35 män.
I president Paul Kugames regering har kvinnorna drygt en tredjedel av posterna.

Dr. Agnes Binagwaho har en egen blogg.

Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!