Låt politiker smaka sin egen medicin..

Som jag har skrivit flera gånger tidigare – avdankade riksdagspolitiker har världens högsta socialbidrag utan några krav på motprestation.

Med tanke på deras löneutveckling:

Statsministerlön 1994: 65 000 kr/mån, 2011: 144 000 kr/mån = 121 procents löneökning
Övriga statsråd 1994: 55 000, 2011: 115 000 = 101 procent

borde de ha råd att spara pengar till sämre tider och inte först få garantilön i 12 månader för att därefter erhålla lönegaranti till dödsdagen.

Politiker ska ha en bra lön – men de ska inte försörjas under långa tider. Arbetslinjen bör gälla även de som infört densamma för svenska folket.
I Norge har riksdagspolitiker en månads garantilön. De kan ansöka om ytterligare två sedan får de göra som alla andra – arbeta.

Mus o mus

(Statsrådsarvodesnämnden består av tre personer (ordförande Ove Nilsson + två ledamöter + en sekreterare som väljs av nämnden) bestämmer över löner och ersättningar (1 § lagen 1991:359). Om jag har förstått det hela korrekt väljs de av politikerna.
Det är en förvaltningsmyndighet som lyder under Sveriges riksdag. Jag har inte lyckats få fram vem som bestämmer nämndens ersättningar.)

Jag kräver att politiker i Sveriges riksdag ändrar ersättningsnivån efter avslutat riksdagsuppdrag till detsamma som i Norge: garantilön i tre månader.

Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!

Löneskillnad män/kvinnor 6% – varför?

2010 har kvinnor fortfarande i snitt sex procent mindre i lön.
Störst är skillnaden inom den PRIVATA tjänstesektorn! Hela 9,1 procent.
Har du hört: Privatisera! så får kvinnor högre löner.
Statistiken motsäger påståendet.

Det sägs att värdet på ”yrket” avgör lönen. Ju viktigare för samhället desto högre lön.
Det betyder att en värdepappersmäklare är mycket, mycket viktigare än en sjuksköterska.Sjuksköterska
Mäklaren flyttar pengar och syrran vårdar.
En manlig mäklare tjänar 89 200 kr/mån (kvinnlig 66 000) medan den kvinnliga akutsyrran i snitt får 30 000 (den manlige 29 600).
Det säger en hel del om samhällets värderingar, eller hur?
Undrar vad mäklaren gör när han blir sjuk? Ber till sin pengagud och låter pengarna läka alla sår?

Det finns yrken där kvinnor tjänar lite mer än männen.
Akutsjuksköterska – se ovan.
Regissörer och skådespelare: K 26 800, M 26 000
Ingenjörer och tekniker (gruvteknik och metallurgi): K 30 100, M 29 100
Konditor och bagare: K 21 100, M 20 300
Biomedicinsk analytiker: K 25 600, M 25 100
Flygvärdinnor: K 31 500, M 31 400
Optiker: K 30 000, M 29 600
Barnskötare: K 20 000, M 19 000

Samhället värderar fortfarande kvinnors arbete som mindre värdefullt. Det finns några få undantag men då är lönerna avsevärt mycket lägre och det handlar ofta om service och vård.
Varför? Har du något svar?

Alla siffror är snitt.
Källor: e24.se, SCB/Medlingsinstitutet

Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!