Politiskt stolpskott av (M) och (S) (Lund)

Den femte mars vädrade Ulla Stålberg, Moderaternas ordförande i Lund och Eric Hammarbro, Socialdemokratisk ersättare i vård- och omsorgsnämnden i Lund, sina åsikter om lärare och sjuksköterskor på Facebook.

Facebook-kommentar

Just i Lund har 34 sjuksköterskor sagt upp sig på Barnintensiven i Lund i protest mot sämre arbets- och lönevillkor. Uppenbarligen GILLADE/AR inte Ulla Stålberg och Eric Hammarbro deras kampanda!
(Frågan man måste ställa till Region Skåne är varför de väljer att säga upp det lokala avtalet som under 19 år gagnat såväl verksamhet, patienter som personal.)

Det blev naturligtvis väsen. Vem fan vill ta skit från politiker?
Speciellt när det gäller två yrkesgrupper som är oerhört viktiga för samhället
Åsikterna kom trots att söktrycket till lärarutbildningen är obefintligt och många skolor har svårt finna kompetenta och engagerade pedagoger. Bristen på sjuksköterskor har alla hört talas om – inte minst sommartid – vilket gör att köerna ökar, korridorerna fylls på vissa avdelningar och människor får inte den sjukvård dem förtjänar.

VEM överskattar egentligen sin roll i samhället? Jo – arvoderade politiker. Det finns inga gränser för hur mycket dem uppskattar sin egen roll! och vi får betala!!
Finns dem ens på samma planet som resten av oss andra?

En sosse och en moderat! hand i hand med sitt förakt.

(Ulla stålberg har sedemera bett om ursäkt i ett pressmeddelande:
– Jag gjorde en klar missbedömning när jag inte tog kommentaren på allvar.
Ulla Stålberg ber också om ursäkt för att hon vid ett senare skede i konversationen på Facebook uttalade jag sig på ett sätt som kan uppfattas som nedlåtande mot lärare som grupp.)

(Eric Hammarbro vill inte uttala sig!)

Ulla Stålberg är heltidsarbetande advokat med två vuxna barn. Ledamot i kommunfulmäktige, utbildningsnämnd och arbetsgivareutskott samt ersättare i kommunstyrelsen i Lund. På Valpejlen fick hon frågan Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva? Ett av svaren är: Arbete för dem som står utanför idag. (Ganska ironiskt!)

Eric Hammarbro är verksamhetschef på överförmyndarnämnden i Lund. Fungerar som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden samt sitter med i Lunds samfällda kyrkofullmäktige.

Fadime Sahinda och Maria Arnholm

För elva år sedan mördades Fadime Sahindal i Uppsala.
Hon fick betala det optimala priset för frihet att själv få bestämma över sin kropp.
Hennes kamp för frihet får aldrig glömmas bort!
Fadimes Minne
Föreläsningsdag till minne av Fadime Sahindal,nyheter P4 Västmanland.

Bättre sent än aldrig brukar man säga.
Äntligen har vi fått en feminist i regeringen i form av ny jämställdhetsminister (och biträdande utbildningsminister), i Marie Arnholm.
I radion har hon sagt: ”Överst på agendan vill jag sätta de ojämlika skillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken. Vi måste lyfta den frågan. Andra viktiga frågor är kvinnors bristande tillgång till makt och beslut i samhället. Våld och sexualiserat våld, men även pojkars försämrade resultat i skolan.”

Det är kanske bra att ha en uttalad feminist i regeringen inför kommande val.
Dock tror jag inte alla kvinnohatare behöver bekymra sig!