Fröken Frimans krig / Anna Whitlock

SVT1 bjuder på kvinnohistoria i form av Fröken Frimans krig.

Historien ärr verklighetsbaserad och handlar om Anna Whitlock (1852-1930) och hennes kamp för bland annat Svenska Hem som var en konsumentförening.
Anna Whitlock

Matfusket var precis som i våra dagar utbrett och konsumentföreningen skulle erbjuda goda matvaror till rimliga priser.
Första butiken öppnades 1905 på Jakobsbergsgatan 6 i Stockholm trots omfattande bojkott av Stockholms Specerihandlarförening vars ledning bestod av förkrympta män.

Svenska hem blev Sveriges på sin tid största konsumentförening med medlemmar som Selma Lagerlöf, Ellen Key, Emilia Broomé, Anna Branting, Elin Wägner, Karolina Widerström, Hanna Pauli, Karin Larsson och Harriet Bosse.
Svenska Hem anordnade bland annat matlagningskurser, hyrde ut det nya moderna: dammsugare och gav ut Sveriges första konsumenttidning.
Sammanlagt öppnades sex butiker och föreståndarna var kvinnor.

1916 gick Svenska Hem ihop med det då nystartade Konsum Stockholm vilket resulterade i att butikerna bytte namn eller lades ner. I samtliga butiker ersattes den kvinnliga föreståndaren med en man. Konsumentföreningens ledare Albin Johansson agerade snabbt mot det föhatliga kvinnliga initiativet och utplånade alla spår av Svenska Hem.

I Fröken Frimans Krig gestaltas Dagmar Friman (Anna Whitlock) av Sissela Kyle vars mamma Gunhild Kyle blev Sveriges första professor i kvinnohistoria.

Anna Whitlock var eximinerad lärarinna och efter utomlandsstudier startade hon en flickskola i samarbete med Ellen Kay 1893.
Hon var en av förgrundsgestalterna i svenska rösträttsrörelsen och var under två perioder ordförande i LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt). Hon var också engagerad i Föreningen för socialt arbete, Frisinnade kvinnor och det liberala partiet. AW_GbgUniversitet_KvinnohistoriskaSamlingar

1918 fick Anna Withlock ta emot den kungliga medaljen Illis Quorum.
Hon är gravsatt på Norra begravningsplatsen i Solna (Kvarter 05 gravnummer 14).

Har du missat denna förträffliga serie? så finns den på SVT Play.
Sista avsnittet sänds på SVT 1 i morgon onsdag.

Anna Withlocks Minnesfond
Anna Withlock Göteborgs Universitet
Fönstret: Kvinnokampen som gubbarna glömde
Tidningen Idun 1908:14

Politiskt stolpskott av (M) och (S) (Lund)

Den femte mars vädrade Ulla Stålberg, Moderaternas ordförande i Lund och Eric Hammarbro, Socialdemokratisk ersättare i vård- och omsorgsnämnden i Lund, sina åsikter om lärare och sjuksköterskor på Facebook.

Facebook-kommentar

Just i Lund har 34 sjuksköterskor sagt upp sig på Barnintensiven i Lund i protest mot sämre arbets- och lönevillkor. Uppenbarligen GILLADE/AR inte Ulla Stålberg och Eric Hammarbro deras kampanda!
(Frågan man måste ställa till Region Skåne är varför de väljer att säga upp det lokala avtalet som under 19 år gagnat såväl verksamhet, patienter som personal.)

Det blev naturligtvis väsen. Vem fan vill ta skit från politiker?
Speciellt när det gäller två yrkesgrupper som är oerhört viktiga för samhället
Åsikterna kom trots att söktrycket till lärarutbildningen är obefintligt och många skolor har svårt finna kompetenta och engagerade pedagoger. Bristen på sjuksköterskor har alla hört talas om – inte minst sommartid – vilket gör att köerna ökar, korridorerna fylls på vissa avdelningar och människor får inte den sjukvård dem förtjänar.

VEM överskattar egentligen sin roll i samhället? Jo – arvoderade politiker. Det finns inga gränser för hur mycket dem uppskattar sin egen roll! och vi får betala!!
Finns dem ens på samma planet som resten av oss andra?

En sosse och en moderat! hand i hand med sitt förakt.

(Ulla stålberg har sedemera bett om ursäkt i ett pressmeddelande:
– Jag gjorde en klar missbedömning när jag inte tog kommentaren på allvar.
Ulla Stålberg ber också om ursäkt för att hon vid ett senare skede i konversationen på Facebook uttalade jag sig på ett sätt som kan uppfattas som nedlåtande mot lärare som grupp.)

(Eric Hammarbro vill inte uttala sig!)

Ulla Stålberg är heltidsarbetande advokat med två vuxna barn. Ledamot i kommunfulmäktige, utbildningsnämnd och arbetsgivareutskott samt ersättare i kommunstyrelsen i Lund. På Valpejlen fick hon frågan Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva? Ett av svaren är: Arbete för dem som står utanför idag. (Ganska ironiskt!)

Eric Hammarbro är verksamhetschef på överförmyndarnämnden i Lund. Fungerar som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden samt sitter med i Lunds samfällda kyrkofullmäktige.