Globala skillnader mellan könen minskar och ökar

“World Economic Forum” släppte i förra veckan sin sjätte rapport “Global Gender Gap 2011”.(Globala skillnader mellan könen).

Rapporten visar både på plus och minus.
kvinnokamp
Rapporten bygger på statistik från 135 länder (93 procent av världens befolkning) och visar att kvinnor har gjort framsteg i fallande könsskillnader i hälsa och utbildning. Fortfarande kvarstår stora skillnader i fråga om politiskt deltagande och ekonomisk jämlikhet.

85 procent av världens länder har under de senaste sex åren förbättrat jämställdheten. (2006-2011)
Resterande 15 procent visar en negativ utveckling. Det gäller flera afrikanska och sydamerikanska länder.

Norden hamnade som vanligt i topp:
1 Island, 2 Norge, 3 Finland och 4 Sverige.
USA har förbättrat rankingen från 23 till 17 men när det gäller jämlikhet för löneökningar hamnar de först på plats 68.
Andra länder som visar på uppgång är Brasilien, Etiopien, Qatar, Tanzania och Turkiet.
fyra kvinnor
Storbritannien rankades 2006 på en nionde plats, 2011 blev det plats 16.
Andra länder som fått sämre ranking är Nya Zeeland, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka.
Rankings and Scores (Betyg och poäng)

”En värld där kvinnor utgör mindre än 20 procent av de globala beslutsfattarna är en värld som saknar en enorm möjlighet för tillväxt och ignorerar en outnyttjad potential,” säger Klaus Schwab, grundare och verkställande ordförande för World Economic Forum.

Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!

” Her High North” / Norge

Den norska regeringens dokument ”High North Strategy” skissar på prioriteringar för utveckling i landets norra delar. Trots att Norge är ett av världens mest jämställda land nämns inget om kvinnors situation i de norra regionerna.

Detta fick ett gäng kvinnor att starta projektet ” Her High North” eftersom de ansåg att just kvinnornas behov måste belysas mer.
4 kvinnor
”Her High North” kommer inom kort att lansera en webbsida som ger möjlighet för kvinnor i de norra delarna av Norge, Ryssland, Finland och Sverige att berätta sin historia och skapa profiler.
Syftet med hemsidan är att lyfta fram kvinnors bidrag till utvecklingen i regionerna och puscha på media som nästan uteslutande tar upp vad män gör.

”Her High North” finansieras av det norska utrikesdepartementet och Finnmark Fylskekommune.

I ”World Economic Forum 2010 Global Gender Gap Index” rankas Norge, Finland och Sverige bland de fyra bästa länderna när det gäller jämställdhet. (Island tog första plats, följt av de tre nordiska länderna.)
Länderna finns även med på 10-i-topp-listan ”Save the Children’s 2011 Mother’s Index” som jag skrev om den 6 juni.

Vill du skriva en kommentar skriv CAPTCHA-koden med små bokstäver!!

Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!