Hyckleriet har slagit i taket! o jag mår illa

Aliansen införde Arbetslinjen men ingen av de avgående politikerna vill ingå i den.
Moderaterna har under åtta år betonat Allas ansvar för egen försörjning!! men ingen av de f.d. ministrarna och riksdagsledamöterna vill försörja sig själva.
Hyckleriet har slagit i taket!
Men – pengaregnet tar inte slut här.
Ett år efter avgång kan de ta ut statsrådspension.
Före detta ministrar från alla tidigare regeringar får gratis statsrådspensioner trots att de inte är pensionärer.
Exempel Leif Pagrotsky har uppgett att hans inkomst för 2015 kommer att bli 500 000 kr. Med den inkomsten får han bara 36 000 kr i statsrådspension.
Andreas Carlgren (C) anmälde 570 000 kr i inkomster 2014 – statsrådspension 31.809 kr per månad.
O så vidare o så vidare.
Vilka privilegier dem givit sig själva!!
Jag mår illa!

Stöd det europeiska medborgarinitiativet (ECI) för att stoppa TTIP och CETA

Vad handlar allt detta om?
Europeiska unionen planerar att underteckna två omfattande handelsavtal: ett med Kanada (CETA = Comprehensive Economic Trade Agreement) och ett med USA (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership). Den officiella linjen är att detta kommer att skapa arbetstillfällen och öka den ekonomiska tillväxten. Men dessa löften baseras på begränsade och partiska konsekvensanalyser, medan andra akademiska studier visar att dessa fördrag kommer att förstöra hundratusentals arbetstillfällen i EU.

De som kommer att nytta av dessa avtal är stora företag, som utformade dem och lobbade för dem, inte medborgarna. Som skrämmande exempel kan vi nämna Investor-State Dispute Settlement (ISDS): kanadensiska och amerikanska företag skulle ha rätt att stämma Sverige inför privata skiljedomstolar för skador om de anser att deras investeringar och vinster har påverkats negativt av statliga eller riksdagsbeslut (till exempel åtgärder/lagar som skyddar miljön eller konsumenternas rättigheter).

CETA och TTIP skulle ge mer makt till multinationella företag på bekostnad av demokratin och allmänheten. Vi kan inte låta detta hända och vi måste kräva av europeiska institutionerna och vår egen regering att stoppa TTIP och CETA! Vänligen skriv under det europeiska medborgarinitiativet!