Kan det sägas bättre! – om KI

För några veckor sedan sände SVT en tredelad dokumentär av Bosse Linduist – Experimentet.
Del 1: Stjärnkirurgen, del 2: Varje kirurg har sin kyrkogård, del 3: Sanningens labyrint.
Experimentet är den bästa dokumentärfilm jag någonsin sett – till och med två gånger och jag ångrar inte en sekund.
Har du inte sett den? Se den!

I dagens ”Godmorgon, världen” kunde man höra Göran Rosenbergs krönika om KI-kirurgen som lekte Mengele och efter att ha sett dokumentären, följt med i media kan jag bara konstatera: det kan inte sägas bättre!

Nürnbergkoden
I samband med rättegångarna i Nürnberg efter världskrigets slut formulerades för första gången en offentlig kod för medicinsk forskning, Nürnbergkodexen 1947. Här slogs bl.a. fast att informerat samtycke krävs, att forskningen skall ha goda konsekvenser för samhället och att riskerna för försökspersoner skall minimeras. Det framhölls att varje deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i ett experiment och att den som leder ett sådant skall avbryta det om det verkar troligt att en deltagare skadas.

Det är inte första gången Sverige struntat i koden!
1942 har 99,9 procent av Sveriges mönstrande värnpliktiga hål i tänderna. Stora hål. Ända in till pulpan. Svenskarnas tandhälsa är usel. Och det kostar pengar att laga. Regeringen ber därför medicinalstyrelsen (i dag Socialstyrelsen) att utreda orsaken till karies och hur man bäst förebygger hål i tänderna. Det kommer att bli det största människoexperimentet i Sverige. Och svaret på frågorna kommer att innebära en kränkning av de mänskliga rättigheterna.
Den perfekta försöksstationen finner man i Lund, på Vipeholms sjukhus för svårskötta obildbara sinnesslöa. Här finns slutförvaring för de värst psykiskt sjuka och man har full koll på vad de äter. De redan rättslösa i Anstaltssverige blir försöksdjur. Under två års tid matar man patienterna med enorma mängder socker. Patienterna får äta kolor, socker och choklad under uppsyn, sponsrat av sötsaksindustrin, och resultatet blir förstås ännu fler hål i tänderna.
Upptäckten satte Sverige på den internationella forskningskartan, och resultatet blev lördagsgodis och färre hål i tänderna för den svenska befolkningen. Men det var vipeholmspatienterna som fick betala priset.

Politiskt stolpskott av (M) och (S) (Lund)

Den femte mars vädrade Ulla Stålberg, Moderaternas ordförande i Lund och Eric Hammarbro, Socialdemokratisk ersättare i vård- och omsorgsnämnden i Lund, sina åsikter om lärare och sjuksköterskor på Facebook.

Facebook-kommentar

Just i Lund har 34 sjuksköterskor sagt upp sig på Barnintensiven i Lund i protest mot sämre arbets- och lönevillkor. Uppenbarligen GILLADE/AR inte Ulla Stålberg och Eric Hammarbro deras kampanda!
(Frågan man måste ställa till Region Skåne är varför de väljer att säga upp det lokala avtalet som under 19 år gagnat såväl verksamhet, patienter som personal.)

Det blev naturligtvis väsen. Vem fan vill ta skit från politiker?
Speciellt när det gäller två yrkesgrupper som är oerhört viktiga för samhället
Åsikterna kom trots att söktrycket till lärarutbildningen är obefintligt och många skolor har svårt finna kompetenta och engagerade pedagoger. Bristen på sjuksköterskor har alla hört talas om – inte minst sommartid – vilket gör att köerna ökar, korridorerna fylls på vissa avdelningar och människor får inte den sjukvård dem förtjänar.

VEM överskattar egentligen sin roll i samhället? Jo – arvoderade politiker. Det finns inga gränser för hur mycket dem uppskattar sin egen roll! och vi får betala!!
Finns dem ens på samma planet som resten av oss andra?

En sosse och en moderat! hand i hand med sitt förakt.

(Ulla stålberg har sedemera bett om ursäkt i ett pressmeddelande:
– Jag gjorde en klar missbedömning när jag inte tog kommentaren på allvar.
Ulla Stålberg ber också om ursäkt för att hon vid ett senare skede i konversationen på Facebook uttalade jag sig på ett sätt som kan uppfattas som nedlåtande mot lärare som grupp.)

(Eric Hammarbro vill inte uttala sig!)

Ulla Stålberg är heltidsarbetande advokat med två vuxna barn. Ledamot i kommunfulmäktige, utbildningsnämnd och arbetsgivareutskott samt ersättare i kommunstyrelsen i Lund. På Valpejlen fick hon frågan Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva? Ett av svaren är: Arbete för dem som står utanför idag. (Ganska ironiskt!)

Eric Hammarbro är verksamhetschef på överförmyndarnämnden i Lund. Fungerar som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden samt sitter med i Lunds samfällda kyrkofullmäktige.