Mannen var en kvinna – kvinnan från Barum

Sent en eftermiddag sommaren 1939 fann bonden Oscar Olsson ett skelett i skånska Barum. Arkeologer bedömde att skelettet kunde vara så gammalt som 5000 år.
Skelettet var 151 cm högt och det fanns en pilspets med påsatta flintspetsar samt ett föremål av ben som förmodligen använts till att trä upp nät på.

Vetenskapsmän är ju kända för att ”aldrig ha förutfattade meningar”, ”fastställda tankemönster” och att alltid vara ”öppna för nya teorier”. Så…
Saken var klar. Det var en man, långskallig och av primitiv art, cirka 40 år gammal.
Bäckaskogskvinna
Han fick namnet ”Fiskaren från Barum” och han flyttade till historiska museet i Stockholm.

Drygt 30 år senare undersöktes skelettet av en osteolog (benexpert) som upptäckte små gropar i bäckenbenet. Man må säga vad man vill om män men föda barn kan de inte.
Groparna visade att ”skelettet” faktiskt fött tio barn.

Jag har haft önskemål om att vara en liten hjärncell i de hjärnor som så bestämt könsbestämde ett skelett utifrån en pilspets, när osteologen sa: tiobarnsmamma. Det måste ha gungat rejält.

Nåväl, han blev hon, trots pilspetsen. Och…
Hon fick namnet Bäckaskogskvinnan.

1977 försökte man datera fyndet med kol-14-metoden.
Trots att en hel överarm gick åt smutsade man ner provet och resultatet blev 100 år.

I mitten på 90-talet hade metoden förfinats. Med en mycket liten benbit lyckades man datera damen till någon gång mellan 7010-6540 f.v.t.
Hon hade alltså levt för hela 9 000 år sedan i en period som kallas jägarstenåldern.
En odontolog (tandexpert) upptäckte att tänderna använts som verktyg och att hon förmodligen var mellan 33-45 år när hon dog.
Röntgen av höger handled visade på infektion, blodförgiftning och slutligen benröta.
Pollen som fastnat på hennes skelett skvallrar att hon dog på våren när björk och hassel blommar.

Hur såg hon ut denna kvinna när hon gav sig ut på jakt med pil och båge?
Bäckaskogskvinnan/rekonstruktion
Modellmakaren Oscar Nilsson har rekonstruerat hennes ansikte och det finns att beskåda på det museum som ”Fiskaren från Barum” flyttade till.
Det är bara att låta fantasin flöda och betänka vad tokiga resultat trångsynta vetenskapsgubbar kan komma fram till. (Det mesta av världen vi ser är tolkad av mäns hjärnor och viljor).

PS Genetiker har upptäckt att blåögdhet uppstod ur en mutation under stenåldern för sådär 6000-10000 år sedan. Dessförinnan var vi alla brunögda. DS

Historiska museet / Bäckaskogskvinnan / kvinnan från Barum

Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!

Muhammed och kvinnor

Islam är en religion där mänskligheten ska överlämna sig till Guds vilja.
Det betyder INTE att kvinnor ska underordna sig män.

När profeten Muhammed höll sin sista predikan sa han:
”Treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers”

Khadija
När Muhammed var 25 år träffade han den 40-åriga Khadija (555-619 eller 623) vars far Khuwaylid ibn Asad, var en framgångsrik företagare och förmögen man.
När fadern dött (omkring 585) tog Khadija över ansvaret eftersom hon ärvt faderns talang för affärer. Hon hanterade affärsintressen och familjens förmögenhet med stor bravur.
Hon var helt enkelt en smart kvinnlig företagare.
Hennes framgångar var välkända och många arabiska män stod i kö och ville ingå äktenskap.

När hon träffade Muhammed blev hon ”imponerad” av honom och efter ett tag ville hon gifta sig därför framförde hon önskemål om äktenskap via ombud som brukligt var.
En kvinna som visste vad hon ville!
Så blev de lyckliga tu ett.

Efter att Muhammed fått sin första uppenbarelse om Ärkeängeln Gabriel var Khadija den första människan som konverterade till islam.
Khadijas Grav
Under deras 24-åriga äktenskap fick paret fem barn och Muhammed hade bara en älskarinna.
Khadijah avled 619 eller 623 och åren efter hennes dödsfall är kända som Muhammeds ”sorgsna år”.
Hennes grav finns på den berömda kyrkogården Jannatul Mualla i Mekka, Saudiarabien.

Tyvärr är det bokstavstrogna fanatiker som tolkar religionen efter egna behov och väljer bort de delar som inte passar in. Kvinnor till exempel.
Därmed gör fundamentalister religionen till en grotesk karikatyr vilken numera sprider fasa över världen.

Att degradera kvinnor är ett brott och en kränkning mot islam.

”None but a noble man treats women in an honorable manner. And none but an ignoble treats women disgracefully”.
Profeten Muhammed

Jag har placerat min blogg i Stockholmbloggkartan.se!

Christina Georgina Rossetti

Sjung ingen psalm när jag är död
du som jag håller av.
Sätt ingen skuggande cypress
ej rosor på min grav.
Grönt gräs må spira över mig
i regnets friska ström.
Och om du vill, så minns mig,
och om du vill, så glöm.
Jag skall ej skåda skuggan
och känna regnets fall
och höra näktergalens sång
med sorgset välljudssvall.
Men drömmande i skymning
där ljuset tynar kallt
kanhända skall jag minnas
kanhända glömma allt.

Christina Georgina Rossetti 1830-1894

Who Shall Deliver Me?

God strengthen me to bear myself;
That heaviest weight of all to bear,
Inalienable weight of care.

All others are outside myself;
I lock my door and bar them out
The turmoil, tedium, gad-about.

I lock my door upon myself,
And bar them out; but who shall wall
Self from myself, most loathed of all?

If I could once lay down myself,
And start self-purged upon the race
That all must run! Death runs apace.

If I could set aside myself,
And start with lightened heart upon
The road by all men overgone!

God harden me against myself,
This coward with pathetic voice
Whos craves for ease and rest and joys

Myself, arch-traitor to myself;
My hollowest friend, my deadliest foe,
My clog whatever road I go.

Yet one there is can curb myself,
Can roll the strangling load from me
Break off the yoke and set me free.

Remember me when I am Gone 63 kr på Adlibris Internetbokhandel Du kan välja fraktfritt.

Goblin Market 38 kr på Adlibris Internetbokhandel

”Jag är så förfärligt tacksam
att jag föddes till kvinna.
Och jag känner en del män
som instämmer med mig på den punkten.”
Ann-Margret